Home Diễn đàn Lux & Fadil POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A Trả lời cho: POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A

  • Dương Thanh Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 11:57

    Đồng thời, tính năng lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng cũng cho phép chủ xe lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng. Nhờ đó, chủ xe sẽ nắm được thông tin về số lần sạc, dung lượng pin sạc của từng ngày và tránh được tình trạng cạn kiệt pin.