Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Đặng Quốc Giang

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 12:00

    Tính năng điều khiển xe thông minh cho phép người dùng thực hiện đa chức năng. Cụ thể, tính năng điều khiển bằng giọng nói hoặc màn hình cho phép tất cả những người đang ngồi trên xe có thể điều chỉnh được âm thanh, đèn, nhiệt độ điều hoà,…