Home Diễn đàn Phong cách sống POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A Trả lời cho: POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A

  • Dương Thanh Minh Dương Thanh Minh

    3.620 VF Points
    VVIP
    21/11/2022 lúc 12:01

    Chế độ giảm âm báo cho hành khách trên xe sẽ phát huy tác dụng và đem tới sự thoải mái cho hành khách trên xe khi cần sự yên tĩnh, muốn nghỉ ngơi trong những hành trình dài.