Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Giang Sacombak Đặng Quốc

    0 VF Points
    Chủ xe
    21/11/2022 lúc 12:01

    Với tính năng điều khiển chức năng trên xe từ xa, chủ xe có thể thực hiện mở cốp, đóng cửa xe dễ dàng chỉ bằng thao tác trên giao diện ứng dụng VinFast đã được cài đặt sẵn trên điện thoại.