Home Diễn đàn Phong cách sống POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A Trả lời cho: POST HÌNH ẢNH KỸ NIỆM CHUYẾN PHƯỢT TÂY NGUYÊN MIỀN TRUNG (2100KM) BẰNG LUX A

  • Dương Thanh Minh

    4.120 VF Points
    VVIP
    21/11/2022 lúc 12:02

    Điểm danh tính năng thông minh VF e34 có gì để nâng cao trải nghiệm trên mọi hành trình cùng VinFast. Tuy nhiên, một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm.