Home Diễn đàn World Cup 2022 ️🏅 Cầu thủ người Việt có mặt tại World Cup 2022 với tư cách là khách mời ? Trả lời cho: ️🏅 Cầu thủ người Việt có mặt tại World Cup 2022 với tư cách là khách mời ?

  • Dương Văn Huân

    375 VF Points
    Thành viên VVIP
    21/11/2022 lúc 14:12

    Messi gặp Hoàng Đức và thốt lên 1 câu “zvxvxzdasdg” đố các bạn biết Messi nói gì ?