Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Quốc Phạm Đình

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 14:21

    Các tính năng thông minh là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên điểm đặc biệt của chiếc ô tô điện VF 9. Các tiện ích và công nghệ trên VinFast VF 9 bao gồm: