Home Diễn đàn World Cup 2022 ️🏅 Cầu thủ người Việt có mặt tại World Cup 2022 với tư cách là khách mời ? Trả lời cho: ️🏅 Cầu thủ người Việt có mặt tại World Cup 2022 với tư cách là khách mời ?

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 14:26

    Đúng là tự hào quá bác nhỉ. Cầu thủ Việt nam được mời vào hàng ghế danh dự