Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Quốc Phạm Đình

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 14:27

    Thông tin nêu trên đã chia sẻ thông số kỹ thuật VinFast VF 9 và các tính năng được trang bị trên xe. Người mua có thể tìm hiểu để đưa ra lựa chọn phù hợp khi quyết định mua xe từ VinFast.