Home Diễn đàn World Cup 2022 Qatar – Ecuador: Cú đúp ngôi sao, ra quân rực rỡ (khai mạc World Cup) Trả lời cho: Qatar – Ecuador: Cú đúp ngôi sao, ra quân rực rỡ (khai mạc World Cup)

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:16

    Đêm nay sẽ là trận Hà lan với Senegal đây bác. Bác hãy chờ đón và dự đoán kết quả mini game bác nhé!