Home Diễn đàn World Cup 2022 Xếp hạng lương 32 HLV dự World Cup 2022: Người thấp nhất nhận 300 triệu đồng/tháng Trả lời cho: Xếp hạng lương 32 HLV dự World Cup 2022: Người thấp nhất nhận 300 triệu đồng/tháng

  • Tuấn Minh Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:18

    lương cao nhưng mà trách nhiệm cũng phải cao không kém đấy bác họ đại diện cho cả một quốc gia cơ mà không lơ tơ mơ nổi đâu