Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Quốc Phạm Đình

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:20

    Trong khi đó, các đối thủ của VinFast VF7 chỉ dừng lại ở cỡ mâm 19 inch. Vòm bánh xe VinFast VF7 sử dụng nhựa sơn đen bóng, ốp cửa xe cũng tương tự.