Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Quốc Phạm Đình

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:27

    Hiện nay, những công nghệ an toàn, tiện nghi hay thông số động cơ vẫn chưa được hãng xe Việt công bố. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến người dùng trong thời gian tới khi có thông tin chính thức.