Home Diễn đàn World Cup 2022 Nỗi thất vọng chủ nhà Qatar trong ngày Valencia lập cú đúp cho Ecuador Trả lời cho: Nỗi thất vọng chủ nhà Qatar trong ngày Valencia lập cú đúp cho Ecuador

  • Công Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:53

    Đá với đội được đánh giá là yếu nhất trong 3 đội phải gặp mà còn đá như thế này thì 2 trận sau gặp Hà lan và Senegal làm gì có cơ hội có điểm.