Home Diễn đàn World Cup 2022 Bồ Đào Nha chốt quân đi WorldCup: Ronaldo dẫn đầu nhóm đàn em tài năng Trả lời cho: Bồ Đào Nha chốt quân đi WorldCup: Ronaldo dẫn đầu nhóm đàn em tài năng

  • Trần Minh Giám

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 15:58

    Hãy cháy lên lần cuối cùng thật mạnh mẽ như ngọn lửa trước khi lụi tàn nhé CR7. Anh là người mang tôi đến với bóng đá và với tôi anh chính là bóng đá.