Home Diễn đàn World Cup 2022 Bồ Đào Nha chốt quân đi WorldCup: Ronaldo dẫn đầu nhóm đàn em tài năng Trả lời cho: Bồ Đào Nha chốt quân đi WorldCup: Ronaldo dẫn đầu nhóm đàn em tài năng

  • Ngọc Nguyễn Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2022 lúc 16:01

    thật sự thì anh xứng đáng có một cúp thế giới trong sự nghiệp đỉnh cao của mình. cố lên cr7