Home Diễn đàn Tâm sự Mùa WC, vừa sạc xe vừa xem đá bóng có phải là thú vui tao nhã không các cụ nhỉ 😀 Trả lời cho: Mùa WC, vừa sạc xe vừa xem đá bóng có phải là thú vui tao nhã không các cụ nhỉ 😀

  • Lộc Hoàng Văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    22/11/2022 lúc 18:21

    Xe điện đâu phải chỉ dành cho đại gia cụ ơi, 1 tỉ 1 là mua được con như của em rồi nè