Home Diễn đàn Tâm sự Mùa WC, vừa sạc xe vừa xem đá bóng có phải là thú vui tao nhã không các cụ nhỉ 😀 Trả lời cho: Mùa WC, vừa sạc xe vừa xem đá bóng có phải là thú vui tao nhã không các cụ nhỉ 😀

  • Lộc Hoàng Văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    22/11/2022 lúc 18:23

    Nhưng rõ ràng là tiết kiệm hơn xe xăng nhiều, cụ có công nhận điều đó không ạ?