Home Diễn đàn World Cup 2022 ⭐ Trận cầu Argentina vs. Ả Rập Xê Út có gì đặc biệt mà người Việt Nam cần biết ? Trả lời cho: ⭐ Trận cầu Argentina vs. Ả Rập Xê Út có gì đặc biệt mà người Việt Nam cần biết ?

  • Dương Văn Huân

    3.135 VF Points
    VVIP
    22/11/2022 lúc 19:29

    Nay không dám ghi bàn nhiều, lỡ mà ghi bàn thì Việt Nam trao giải nó quê