Home Diễn đàn Phong cách sống ✔️ Đơn vị tài trợ vật tư y tế sự kiện Caravan Vinfast Đông Nam Bộ 31/12/2022

Gán nhãn: 

 • ✔️ Đơn vị tài trợ vật tư y tế sự kiện Caravan Vinfast Đông Nam Bộ 31/12/2022

  225 VF Points
  VVIP
  09/11/2022 lúc 12:46

  – Nhận được thông tin chính thức về sự kiện ” Hộiội Vinfast Dông Nam Bộ” sẽ diễn ra ngày 31/12/2022 tại Vĩnh Hy – Ninh Thuận.

  – Với tinh thần phát triền vì cộng đồng Vinfast, tôi xin đóng góp các vật tư y tế cần thiết dự phòng trong xuất quá trình sự kiện diễn ra.

  – Đây là niềm vui lớn nhất mà tôi làm được cho sự phát triển của Hội Vinfast

  39
  13

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong