Home Diễn đàn Lux & Fadil Các cụ cho em hỏi mai em phải chở ít đồ nặng và cả người 500kg xe Lux A quẩy được không nhỉ?

 • Các cụ cho em hỏi mai em phải chở ít đồ nặng và cả người 500kg xe Lux A quẩy được không nhỉ?

  0 VF Points
  Thành viên
  29/12/2022 lúc 16:40

  Đi 400km. Thanks cc

  49
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong