Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Có cần thiết gắn gương cầu lồi cho xe Vinfast ?

 • Có cần thiết gắn gương cầu lồi cho xe Vinfast ?

  0 VF Points
  Thành viên
  11/11/2022 lúc 10:35

  Mặc dù xe vin trang bị cam 360, nhưng mình vẫn thấy có 1 số anh em gắn cái gướng lồi vào gương chiếu hậu ? Như vậy có tác dụng gi ?

  49
  3

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Quân Trần văn

  0 VF Points
  Thành viên
  11/11/2022 lúc 11:13

  E đã gắn và ok, giúp mình canh bánh sau chuẩn hơn và nhìn được dưới bánh xe sau, khi lùi không phải ngóc đầu lên nhìn gương hậu

 • Cao Đỗ

  0 VF Points
  Thành viên
  11/11/2022 lúc 10:43

  Thói quen mỗi người thôi

 • Đình Linh Nguyễn

  0 VF Points
  Thành viên
  11/11/2022 lúc 10:39

  Ai đã gắn cho em xin tí ý kiến

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong