Home Diễn đàn VF 8 CR7 lái xe gì như xe VF thế này

 • CR7 lái xe gì như xe VF thế này

  0 VF Points
  Thành viên
  21/12/2023 lúc 14:38

  Ai như anh CR7 đang lái VF8 ấy nhỉ hay là em hoa mắt 🤣 Không biết anh đã cập nhật phần mềm mới nhất chưa? Các bác lên phần mềm mới nhất rồi update cho em để em nhận trách nhiệm dịch rồi gửi sang cho anh 7 nhỡ anh có thắc mắc 🤣

  7
  3

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Trần Huy Hoàng

  0 VF Points
  Thành viên
  22/12/2023 lúc 14:38

  xịn

 • Tuan Pham Van

  25 VF Points
  Thành viên
  21/12/2023 lúc 20:38

  Đẹp

 • Gia An Hoàng

  0 VF Points
  Thành viên
  21/12/2023 lúc 15:47

  ghê nhỉ

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong