Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Đề xuất giảm phí sử dụng đường bộ đến hết 2022

 • Đề xuất giảm phí sử dụng đường bộ đến hết 2022

  0 VF Points
  Khách Danh dự
  19/10/2022 lúc 15:48

  Cục Đăng kiểm đề xuất kéo dài thêm 3 tháng giảm phí sử dụng đường bộ, giảm 30% với xe vận tải khách và giảm 10% với xe vận tải hàng hoá

  5
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong