Home Diễn đàn Tin tức Diễn đàn đã cập nhật thêm chức năng cho phép chỉnh sữa lại bài không được duyệt

 • Diễn đàn đã cập nhật thêm chức năng cho phép chỉnh sữa lại bài không được duyệt

  0 VF Points
  Thành viên
  10/12/2022 lúc 18:39

  Nay mới phát hiện ra tính năng cho phép chỉnh sữa hoặc xóa bài bị từ chối duyệt để phù hợp hơn và gửi lại để Admin xem xét phê duyệt lại nhé cả nhà

  48
  3

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • Doanh Phạm

  0 VF Points
  Thành viên
  21/12/2022 lúc 08:55

  Hay quá bác.

 • Dương Thanh Minh

  0 VF Points
  Thành viên
  21/12/2022 lúc 08:47

  Tính năng hửu ích

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong