Home Diễn đàn World Cup 2022 Dự đoán trận khai mạc có thẻ đỏ hay không?

 • Dự đoán trận khai mạc có thẻ đỏ hay không?

  0 VF Points
  Thành viên
  20/11/2022 lúc 23:22

  Theo các bạn trận khai mạc diễn ra có thẻ đỏ hay không

  mình trước nha: Không có thẻ đỏ

  27
  0

  Bình luận

Diễn đàn ‘World Cup 2022’ không còn cho phép tạo thảo luận và trả lời.

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong