Home Diễn đàn Phong cách sống Du xuân rước lộc cùng fadil!!!

 • Du xuân rước lộc cùng fadil!!!

  0 VF Points
  Thành viên
  20/01/2023 lúc 06:30

  Ngày xưa,khi đời sống còn khó khăn vất vả,các cụ có quan niệm là ăn tết,cả năm vất vả chỉ có ngày tết là vấn đề ăn uống được tươm tất!!! Thế hệ ngày nay,điều kiện kinh tế khá hơn, ăn tết dần dần chuyển dịch sang xu thế chơi tết!!!tết năm trước và năm nay sẽ du xuân bằng Fadil!!! Năm sau cố gắng sẽ bằng Vf5!!!

  51
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong