Home Diễn đàn Tâm sự Gói Adas chừng nào được kích hoạt

 • Gói Adas chừng nào được kích hoạt

  0 VF Points
  Thành viên
  02/12/2022 lúc 17:03

  Theo các bác thì gói Adas chừng nào được kích hoạt.
  xe điện hơn xe xăng nhiều thứ nhưng trong đó gói adas thể hiện rõ nét nhất. Khi mua xe điện mà k có gói adas thì nó cũng xem xem xe xăng mà thôi. Em hóng gói Adas kích hoạt e mới lấy xe điện

  44
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong