Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Mở lên xuống kính xe từ xa..

 • Mở lên xuống kính xe từ xa..

  75 VF Points
  Thành viên VVIP
  15/10/2022 lúc 22:56


  Dành cho bác nào chưa biết.dùng vào khi đỗ xe ngoài đường trời nóng rất hữu ích.
  chìa khóa xe  Lux A 2.0 còn có tính năng mở lên xuống tất cả các kính từ xa, để mở tất cả kính từ xa chỉ cần nhấn giữ nút mở khóa trong khoảng 5 giây tất cả các kính sẽ tự động mở xuống, lên tất cả các kính bấm khóa 5 giây tất cả các kính sẽ tự động lên kính từ xa.

   

  4
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong