Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Mở thêm trụ sạc

 • Mở thêm trụ sạc

  100 VF Points
  Thành viên
  26/11/2023 lúc 15:55
  Trạm sạc tại 522 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tuy lắp đặt 03 trụ sạc nhưng chỉ đóng điển có 01 trụ trong khi số lượng xe sạc khá nhiều, thường xuyên phải chờ; đề nghị Vinfast mở thêm trụ để cho mn sạc thoải mái, thanks.
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong