Home Diễn đàn Tâm sự MỨC TIÊU HAO XĂNG TRÊN 100 KM

 • MỨC TIÊU HAO XĂNG TRÊN 100 KM

  25 VF Points
  Thành viên VVIP
  17/10/2022 lúc 20:03

  Các cụ cùng nhau vào đây chia sẻ mức tiêu hao nhiên liệu trên 100 Km của xe các cụ đi ạ. Chỉ số lấy theo tính toán của xe cho khách quan nhé. Em trước, Lux SA Plus 7.9 L/100 Km.

  1
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong