Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Nhờ Admin hướng dẫn kiểm tra số Vin đã cập nhật cho tài khoản

 • Nhờ Admin hướng dẫn kiểm tra số Vin đã cập nhật cho tài khoản

  25 VF Points
  Thành viên
  24/08/2023 lúc 09:45

  Mình đăng ký tài khoản từ đầu năm 2022, nhưng đến giờ kiểm tra chỉ là khách danh dự thôi, nhờ Admin kiểm tra thông tin về số Vin và các thông tin khác đã đầy đủ chưa

  1

  Bình luận

Bình luận

Bình luận cũ nhất

Bình luận
 • LỘC ĐỖ VĂN

  50 VF Points
  Thành viên
  24/08/2023 lúc 09:54

  Số VIN là số khung. Thông thường là nguyên dãy số. Nếu cần số VIN để làm hồ sơ nhận cổ phiếu VFS thì nhập mã tiền tố cho từng loại xe rồi nhập số khung là được. Mã tiền tố xe hỏi đường dây nóng

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong