Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 có tiếng lạ ở bánh sau

 • VF8 có tiếng lạ ở bánh sau

  125 VF Points
  Thành viên
  09/12/2022 lúc 21:46

  Một số anh em chạy VF8 bị tiếng lục khục khi đi chậm trên dưới 10km/h, đã mài má phanh nhưng vẫn tái phát, AE có giải pháp gì triệt để ko ?

  34
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong