Home Diễn đàn Tâm sự VF9 đã mở cọc 50tr, nên lấy bản 6 ghế hay 7 ghế

 • VF9 đã mở cọc 50tr, nên lấy bản 6 ghế hay 7 ghế

  0 VF Points
  Thành viên
  04/12/2022 lúc 11:11

  Vinfast đã mở nhận cọc VF9 lên 50tr. ai vô cọc sớm sẽ có số thứ tự nhận xe sớm.

  VF9 Plus có 2 bản : 6 ghế chuyên cơ và 7 ghế. bản 6 ghế mắc hơn cỡ 50tr. vậy ta nên chọn bản nào anh em

  xin anh em ý kiến với

  34
  3

  Bình luận

Bình luận

Bình luận mới nhất

Bình luận
 • ANH KHOA BRVT

  100 VF Points
  Thành viên
  06/12/2022 lúc 20:30

  Bản 6 ghế cho đã em

 • ANH KHOA BRVT

  100 VF Points
  Thành viên
  06/12/2022 lúc 20:31

  Anh chọn bản 7 chổ

 • Dương Thanh Minh

  0 VF Points
  Thành viên
  06/12/2022 lúc 20:41

  Ủa bác Khoa bảo cọc 40 mà Linh kêu cọc 50 là sao ta 😎

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong