Home Diễn đàn Tâm sự Xu hướng trẻ hoá khách hàng của Vinfast

 • Xu hướng trẻ hoá khách hàng của Vinfast

  30 VF Points
  Thành viên
  15/10/2022 lúc 21:02

  Qua đại nhạc hội, mình kết luận như vậy vì tỉ lệ giới trẻ áp đảo. Vinfast đã thành công bước đầu vì tỉ lệ này mua xe điện rất cao.

  1
  0

  Bình luận

Bắt đầu thảo luận
0 của 0 trả lời June 2018
Vừa xong