Bảng quyền lợi thành viên 2023

Lợi ích tham gia Cộng đồng VinFast Việt Nam

Thành viên Thành viên VIP VIP VVIP VVIP
I. Tham gia các sự kiện độc quyền của VinFast
1. Nhận các thông tin cập nhật sớm từ VinFast, được tương tác với các thành viên và chuyên gia VinFast để trao đổi về kinh nghiệm sử dụng xe, các mẹo, và cách vận hành xe Ô tô VinFast.
2. Tham gia các sự kiện online nổi bật nhận quà đặc biệt theo chiến dịch từ VinFast: Các cuộc thi ảnh, cuộc thi sáng tạo...
3. Tham gia các sự kiện offline đặc quyền của VinFast: Tham quan nhà máy, sự kiện thường niên, tiệc sinh nhật Cộng đồng VinFast Toàn cầu, sự kiện đặc biệt dành cho các thành viên toàn cầu ở các quốc gia khác nhau hàng năm.
II. Nhận các quyền lợi ưu đãi đặc quyền
vinfast-logo
1. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi mua sản phẩm phụ kiện trên trang shop.vinfastauto.com dành cho đơn hàng đầu tiên, áp dụng với tất cả các phương thức thanh toán (áp dụng từ ngày 23/08/2023)
15%
vinfast-logo
2. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi mua sản phẩm phụ kiện trên trang shop.vinfastauto.com bằng điểm VF Point (áp dụng từ ngày 28/08/2023)
5% 10% 15%

3. Ưu đãi giảm giá đặc biệt khi sử dụng dịch vụ vận chuyển từ Taxi Xanh SM (thời hạn áp dụng: từ ngày 15/08/2023 đến hết ngày 31/12/2023)
Green car: 8%
Luxury car: 15%
4. Ưu đãi giảm giá đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của Vinmec. (Áp dụng trên giá niêm yết của Vinmec tại thời điểm KH sử dụng dịch vụ và thời gian áp dụng: từ 15/8/2023 đến 15/12/2023)
Dịch vụ trọn gói: 5%
Dịch vụ lẻ: 10%
5. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của VinPearl.
Quyền lợi tương đương với hạng thành viên Ambassador Pearl không bao gồm đêm nghỉ miễn phí, tìm hiểu chi tiết tại đây: https://vinpearl.com/vi/pearlclub/benefits
III. Các hoạt động tích điểm và sử dụng điểm
1. Tích điểm khi tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp cho Cộng đồng
 • Thực hiện khảo sát: 25 điểm/khảo sát
 • Giới thiệu thành viên mới: 50 điểm/thành viên mới
 • Mua xe máy điện VinFast: 300 điểm/xe
 • Giới thiệu bạn bè, người thân mua xe hoặc thành viên chủ xe mua xe ô tô VinFast thứ hai
  VF 5 + 2.000 điểm
  VF e34 + 3.000 điểm
  VF 6 + 3.000 điểm
  VF 7 + 3.800 điểm
  VF 8 + 5.000 điểm
  VF 9 + 6.000 điểm

Quy đổi điểm VF Point sang tiền mặt

 • Mua các sản phẩm có sẵn trên shop.vinfastauto.com
 • Voucher dịch vụ sạc và thuê pin từ VinFast (dự kiến triển khai trong tháng 09/2023)
 • Mua xe ô tô VinFast (dự kiến triển khai trong tháng 09/2023)
Giá trị điểm thưởng được quy đổi: 1 điểm = 2.500 VNĐ.
Tổng chiết khấu không vượt quá 125 triệu đồng/xe.
Quy đổi điểm VF Point sang tiền mặt Vào 31 tháng 12 hàng năm, thành viên có thể quy đổi số điểm VF Point chưa sử dụng sang tiền mặt với giá trị quy đổi 1 VF Point = 2.500 đồng. Trong trường hợp không đổi điểm sang tiền, có thể tích luỹ và sử dụng qua năm tiếp theo.
IV. Xếp hạng thành viên
1. Sử dụng điểm thưởng để xếp hạng thành viên Tối thiểu 5.000 điểm Tối thiểu 8.000 điểm
2. Thời gian xét duyệt Định kỳ hàng tháng Xét duyệt tự động khi đủ điểm, và hết hạn sau 1 năm nếu không tích thêm đủ điểm Xét duyệt tự động khi đủ điểm, và hết hạn sau 1 năm nếu không tích thêm đủ điểm
Thành viên Thành viên
VIP VIP
VVIP VVIP
1. Hoạt động tích điểm để tăng hạng thành viên
1. Nhận các thông tin cập nhật sớm từ VinFast, được tương tác với các thành viên và chuyên gia VinFast để trao đổi về kinh nghiệm sử dụng xe, các mẹo, và cách vận hành xe Ô tô VinFast
2. Tham gia các sự kiện online nổi bật nhận quà đặc biệt theo chiến dịch từ VinFast: Các cuộc thi ảnh, cuộc thi sáng tạo…
3. Tham gia các sự kiện Offline đặc quyền của VinFast: Thăm quan nhà máy, sự kiện thường niên, tiệc sinh nhật Cộng đồng VinFast Toàn cầu, sự kiện đặc biệt dành cho các thành viên toàn cầu ở các quốc gia khác nhau hàng năm.
II. Nhận các quyền lợi ưu đãi đặc quyền
vinfast-logo
1. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi mua sản phẩm phụ kiện trên trang shop.vinfastauto.com dành cho đơn hàng đầu tiên, áp dụng cho tát cả phương thức thanh toán (áp dụng từ ngày 23/08/2023) 15%
vinfast-logo
2. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi mua sản phẩm phụ kiện trên trang shop.vinfastauto.com bằng điểm VF Point (áp dụng từ ngày 23/08/2023) 5%
gsm-logo
3. Ưu đãi giảm giá đặc biệt khi sử dụng dịch vụ vận chuyển từ Taxi Xanh SM (thời gian áp dụng: từ 15/8/2023 đến 15/12/2023) Green car: 8%
Luxury car: 15%
vinmec-logo
4. Ưu đãi giảm giá đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của Vinmec. (Áp dụng trên giá niêm yết của Vinmec tại thời điểm KH sử dụng dịch vụ và thời gian áp dụng: từ 15/8/2023 đến 15/12/2023) Dịch vụ trọn gói: 5%
Dịch vụ lẻ: 10%
vinpearl-logo
5. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của VinPearl. Quyền lợi tương đương với hạng thành viên Ambassador Pearl không bao gồm đêm nghỉ miễn phí, tìm hiểu chi tiết TẠI ĐÂY
III. Các hoạt động tích điểm và sử dụng điểm
1. Tích điểm khi tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp cho Cộng đồng
 • Thực hiện khảo sát: 25 điểm/khảo sát
 • Giới thiệu thành viên mới: 50 điểm/thành viên mới
 • Mua xe máy điện VinFast: 300 điểm/xe
 • Giới thiệu bạn bè, người thân mua xe hoặc thành viên chủ xe mua xe ô tô VinFast thứ hai
  VF 5 + 2,000 điểm
  VF e34 + 3,000 điểm
  VF 6 + 3,000 điểm
  VF 7 + 3,800 điểm
  VF 8 + 5,000 điểm
  VF 9 + 6,000 điểm

2. Quy đổi điểm VF Point sang tiền để thanh toán

 • Mua các sản phẩm có sẵn trên shop.vinfastauto.com
 • Voucher dịch vụ sạc và thuê pin từ VinFast (dự kiến triển khai trong tháng 09/2023)
 • Mua xe ô tô VinFast (dự kiến triển khai trong tháng 09/2023)
- Giá trị điểm thưởng được quy đổi: 1 điểm = 2500 VNĐ.
- Tổng chiết khấu không vượt quá 125 triệu đồng/xe.
Quy đổi điểm VF Point sang tiền mặt Vào 31 tháng 12 hàng năm, thành viên có thể quy đổi số điểm VF Point chưa sử dụng sang tiền mặt với giá trị quy đổi 1 VF Point = 2 ,500 đồng. Trong trường hợp không đổi điểm sang tiền, có thể tích luỹ và sử dụng qua năm tiếp theo.
IV. Xếp hạng thành viên
1. Sử dụng điểm thưởng để xếp hạng thành viên
2. Thời gian xét duyệt Định kỳ hàng tháng
1. Hoạt động tích điểm để tăng hạng thành viên
1. Nhận các thông tin cập nhật sớm từ VinFast, được tương tác với các thành viên và chuyên gia VinFast để trao đổi về kinh nghiệm sử dụng xe, các mẹo, và cách vận hành xe Ô tô VinFast
2. Tham gia các sự kiện online nổi bật nhận quà đặc biệt theo chiến dịch từ VinFast: Các cuộc thi ảnh, cuộc thi sáng tạo…
3. Tham gia các sự kiện Offline đặc quyền của VinFast: Thăm quan nhà máy, sự kiện thường niên, tiệc sinh nhật Cộng đồng VinFast Toàn cầu, sự kiện đặc biệt dành cho các thành viên toàn cầu ở các quốc gia khác nhau hàng năm.
II. Nhận các quyền lợi ưu đãi đặc quyền
vinfast-logo
1. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi mua sản phẩm phụ kiện trên trang shop.vinfastauto.com dành cho đơn hàng đầu tiên, áp dụng cho tát cả phương thức thanh toán (áp dụng từ ngày 23/08/2023) 15%
vinfast-logo
2. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi mua sản phẩm phụ kiện trên trang shop.vinfastauto.com bằng điểm VF Point (áp dụng từ ngày 23/08/2023) 10%
gsm-logo
3. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi sử dụng dịch vụ vận chuyển từ Taxi Xanh SM (thời gian áp dụng: từ 15/8/2023 đến 15/12/2023) Green car: 8%
Luxury car: 15%
vinmec-logo
4. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của Vinmec. (Áp dụng trên giá niêm yết của Vinmec tại thời điểm KH sử dụng dịch vụ và thời gian áp dụng: từ 15/8/2023 đến 15/12/2023) Dịch vụ trọn gói: 5%
Dịch vụ lẻ: 10%
vinpearl-logo
5. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của VinPearl. Quyền lợi tương đương với hạng thành viên Ambassador Pearl không bao gồm đêm nghỉ miễn phí, tìm hiểu chi tiết TẠI ĐÂY
III. Các hoạt động tích điểm và sử dụng điểm
1. Tích điểm khi tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp cho Cộng đồng
 • Thực hiện khảo sát: 25 điểm/khảo sát
 • Giới thiệu thành viên mới: 50 điểm/thành viên mới
 • Mua xe máy điện VinFast: 300 điểm/xe
 • Giới thiệu bạn bè, người thân mua xe hoặc thành viên chủ xe mua xe ô tô VinFast thứ hai
  VF 5 + 2,000 điểm
  VF e34 + 3,000 điểm
  VF 6 + 3,000 điểm
  VF 7 + 3,800 điểm
  VF 8 + 5,000 điểm
  VF 9 + 6,000 điểm

2. Quy đổi điểm VF Point sang tiền để thanh toán

 • Mua các sản phẩm có sẵn trên shop.vinfastauto.com
 • Voucher dịch vụ sạc và thuê pin từ VinFast (dự kiến triển khai trong tháng 09/2023)
 • Mua xe ô tô VinFast (dự kiến triển khai trong tháng 09/2023)
- Giá trị điểm thưởng được quy đổi: 1 điểm = 2500 VNĐ.
- Tổng chiết khấu không vượt quá 125 triệu đồng/xe.
Quy đổi điểm VF Point sang tiền mặt Vào 31 tháng 12 hàng năm, thành viên có thể quy đổi số điểm VF Point chưa sử dụng sang tiền mặt với giá trị quy đổi 1 VF Point = 2 ,500 đồng. Trong trường hợp không đổi điểm sang tiền, có thể tích luỹ và sử dụng qua năm tiếp theo.
IV. Xếp hạng thành viên
1. Sử dụng điểm thưởng để xếp hạng thành viên Tối thiểu 5,000 điểm
2. Thời gian xét duyệt Xét duyệt tự động khi đủ điểm, và hết hạn sau 1 năm nếu không tích thêm đủ điểm
1. Hoạt động tích điểm để tăng hạng thành viên
1. Nhận các thông tin cập nhật sớm từ VinFast, được tương tác với các thành viên và chuyên gia VinFast để trao đổi về kinh nghiệm sử dụng xe, các mẹo, và cách vận hành xe Ô tô VinFast
2. Tham gia các sự kiện online nổi bật nhận quà đặc biệt theo chiến dịch từ VinFast: Các cuộc thi ảnh, cuộc thi sáng tạo…
3. Tham gia các sự kiện Offline đặc quyền của VinFast: Thăm quan nhà máy, sự kiện thường niên, tiệc sinh nhật Cộng đồng VinFast Toàn cầu, sự kiện đặc biệt dành cho các thành viên toàn cầu ở các quốc gia khác nhau hàng năm.
II. Nhận các quyền lợi ưu đãi đặc quyền
vinfast-logo
1. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi mua sản phẩm phụ kiện trên trang shop.vinfastauto.com dành cho đơn hàng đầu tiên, áp dụng cho tát cả phương thức thanh toán (áp dụng từ ngày 23/08/2023) 15%
vinfast-logo
2. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi mua sản phẩm phụ kiện trên trang shop.vinfastauto.com bằng điểm VF Point (áp dụng từ ngày 23/08/2023) 15%
gsm-logo
3. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi sử dụng dịch vụ vận chuyển từ Taxi Xanh SM (thời gian áp dụng: từ 15/8/2023 đến 15/12/2023) Green car: 8%
Luxury car: 15%
vinmec-logo
4. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của Vinmec. (Áp dụng trên giá niêm yết của Vinmec tại thời điểm KH sử dụng dịch vụ và thời gian áp dụng: từ 15/8/2023 đến 15/12/2023) Dịch vụ trọn gói: 5%
Dịch vụ lẻ: 10%
vinpearl-logo
5. Ưu đãi giá bán đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của VinPearl. Quyền lợi tương đương với hạng thành viên Ambassador Pearl không bao gồm đêm nghỉ miễn phí, tìm hiểu chi tiết TẠI ĐÂY
III. Các hoạt động tích điểm và sử dụng điểm
1. Tích điểm khi tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp cho Cộng đồng
 • Thực hiện khảo sát: 25 điểm/khảo sát
 • Giới thiệu thành viên mới: 50 điểm/thành viên mới
 • Mua xe máy điện VinFast: 300 điểm/xe
 • Giới thiệu bạn bè, người thân mua xe hoặc thành viên chủ xe mua xe ô tô VinFast thứ hai
  VF 5 + 2,000 điểm
  VF e34 + 3,000 điểm
  VF 6 + 3,000 điểm
  VF 7 + 3,800 điểm
  VF 8 + 5,000 điểm
  VF 9 + 6,000 điểm

2. Quy đổi điểm VF Point sang tiền để thanh toán

 • Mua các sản phẩm có sẵn trên shop.vinfastauto.com
 • Voucher dịch vụ sạc và thuê pin từ VinFast (dự kiến triển khai trong tháng 09/2023)
 • Mua xe ô tô VinFast (dự kiến triển khai trong tháng 09/2023)
- Giá trị điểm thưởng được quy đổi: 1 điểm = 2500 VNĐ.
- Tổng chiết khấu không vượt quá 125 triệu đồng/xe.
Quy đổi điểm VF Point sang tiền mặt Vào 31 tháng 12 hàng năm, thành viên có thể quy đổi số điểm VF Point chưa sử dụng sang tiền mặt với giá trị quy đổi 1 VF Point = 2 ,500 đồng. Trong trường hợp không đổi điểm sang tiền, có thể tích luỹ và sử dụng qua năm tiếp theo.
IV. Xếp hạng thành viên
1. Sử dụng điểm thưởng để xếp hạng thành viên Tối thiểu 8,000 điểm
2. Thời gian xét duyệt Xét duyệt tự động khi đủ điểm, và hết hạn sau 1 năm nếu không tích thêm đủ điểm
HTML CODE DO NOT DELETE

Lưu ý:

 • Thời gian áp dụng chính sách: Từ ngày 15/08/2023 đến khi có chính sách mới thay thế.
 • Đối với số điểm VF Point tích luỹ trước ngày 15/08/2023 sẽ không được áp dụng Chính sách mới này và sẽ hết hạn sau ngày 14/08/2023.

Hãy tham gia
Cộng đồng VinFast Toàn Cầu ngay!

Hãy tham gia Cộng đồng
VinFast Toàn Cầu ngay!