Chương trình

Tặng quà tương đương 30 cổ phiếu VFS cho thành viên chủ xe

Đối tượng tham gia

Thành viên chủ xe là khách hàng đăng ký tài khoản chủ xe (có add số VIN xe ô tô) từ ngày mở cổng đăng ký (16/9/2022) đến hết ngày 15/8/2023.

  • Không áp dụng với tài khoản thành viên đăng ký mới sau ngày 15/08/2023.
  • Không áp dụng với thành viên chủ xe không còn sở hữu xe ô tô VinFast tính tới thời điểm ngày 15/08/2023

  • Đối với các thành viên sở hữu hơn 1 xe: chỉ áp dụng một lần cho một tài khoản định danh.
  • Thành viên sở hữu xe ô tô VinFast là những thành viên cung cấp được hồ sơ trùng khớp thông tin chứng minh là chủ sở hữu xe.

Hồ sơ bao gồm:
– CCCD/CMND/hộ chiếu với cá nhân hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp sở hữu xe;
– Đăng ký xe/giấy chứng nhận của ngân hàng trong trường hợp mua xe trả góp/Hợp đồng mua bán có công chứng đối với trường hợp mua lại xe chưa hoàn thành thủ tục sang tên.

Cách thức hiện thực hóa phần quà được tặng

Câu hỏi thường gặp

Khách hàng có tài khoản thành viên chủ xe (đã gắn số VIN) trước ngày 15.8.2023 đủ điều kiện tham gia xác thực hồ sơ chứng minh chủ sở hữu xe và nhận quà nếu hồ sơ hợp lệ.

Thành viên được nhận quà không trực tiếp sở hữu cổ phiếu niêm Yết trên Sàn giao dịch Nasdaq do thị trường chứng khoán Việt Nam không thông thương với thị trường chứng khoán Mỹ. Việc sở hữu quà tặng tương đương cổ phiếu sẽ tặng cho chủ sở hữu xe có tài khoản thành viên cộng đồng định danh và không chuyển nhượng qua lại giữa các thành viên.

Quyền thanh khoản thành tiền tương đương cổ phiếu được tặng được chia thành 2 lần:

  • Lần 1: Sau thời hạn 01 năm, vào ngày 15/08/2024, thành viên có quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ số quà tương đương cổ phiếu được tặng cho Vingroup với mức giá thị trường tại ngày 15/08/2024 và được nhận tiền mặt với giá trị tương ứng.
  • Lần 2: Đối với số quà tương đương cổ phiếu còn lại, thành viên có quyền bán lại cho Vingroup vào bất cứ thời điểm nào sau ngày 15/08/2026 với mức giá thị trường tại ngày bán lại (tức là thành viên không có quyền bán lại trong giai đoạn từ 16/08/2024 đến 15/08/2026).

Với các thành viên đăng ký tài khoản thành công sau ngày 15.8.2023 (hoặc tài khoản gắn số VIN sau ngày 15.8.2023) chưa may mắn để nhận quà cho dịp tri ân của chương trình nhưng vẫn sẽ nhận được đặc quyền thành viên theo chính sách quyền lợi thành viên, khám phá thêm tại đây!

Với các thành viên đăng ký tài khoản thành công sau ngày 15.8.2023 chưa may mắn để nhận quà cho dịp tri ân của chương trình nhưng vẫn sẽ nhận được đặc quyền thành viên theo chính sách quyền lợi thành viên, khám phá thêm tại đây!

Hoàn tất hồ sơ
nhận quà tặng tương đương
30 cổ phiếu VFS 

Hoàn tất hồ sơ nhận quà tặng tương đương 30 Cổ phiếu VFS