Home Diễn đàn Tin tức Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại Trả lời cho: Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại

  • Mạnh Sỹ Danh

    560 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 12:04

    Đếm trong ảnh sơ sơ phải vài trăm chiếc nhỉ, đợt này cụ thể xuất đi đâu đấy các bác?