Home Diễn đàn Tin tức Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại Trả lời cho: Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại

  • Trần Quang Linh

    2.080 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 12:05

    Lô này có 999 chiếc, hiện đang ở cảng Hải Phòng như ảnh bác Tùng Anh