Home Diễn đàn Tin tức Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại Trả lời cho: Cập nhật hình ảnh từ cảng MPC Port Đình Vũ – nơi những chiếc VF8 đầu tiên xuất ngoại

  • Trần Quang Linh

    0 VF Points
    Thành viên
    24/11/2022 lúc 12:06

    Đi tầm 20 ngày thôi bác, đến chắc giao luôn cho khách. Ko biết lô này có chiếc nào trong đơn hàng 2500 chiếc của Autonomy ko nữa