Home Diễn đàn Tin tức Vinfast chính thức xuất khẩu VF8 ra thị trường quốc tế Trả lời cho: Vinfast chính thức xuất khẩu VF8 ra thị trường quốc tế

  • Mạnh Sỹ Danh

    560 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 12:44

    Chúc mừng Vinfast đã xuất khẩu lô xe đầu tiên, thách thức còn nhiều ở phía trước, mong công ty sẽ thành công trên đất Mỹ