Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không? Trả lời cho: VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không?

  • Tài Lê Tấn

    4.620 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 12:58

    Tôi đọc thông tin thấy bảo xuất khẩu đi Mỹ. Thôi thì anh em mình đợi sau 1 chút cũng được, mình người nhà cả mà 😁