Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không? Trả lời cho: VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không?

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    1.060 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 12:59

    Nhưng tôi cũng hơi thắc mắc, trong nước chưa đủ xe giao mà thấy xuất khẩu đi nhiều quá, san sẻ chút thì có phải hay hơn không nhỉ