Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không? Trả lời cho: VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không?

  • Hạ Phạm Nhật

    540 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 13:01

    Bác số stt 3xxx chắc đầu năm sau hoặc giữa năm sau thôi. Bác nhìn năm nay Vinfast bàn giao nhanh thế còn gì, đầu năm mở đặt cọc, nay xuất khẩu, cuối tháng 11, đầu tháng 12 bàn giao cho anh em Việt. Nên bác k phải lo