Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không? Trả lời cho: VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không?

  • Anh Tuấn Lê

    1.020 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 13:02

    Xe điện toàn cầu mà bác, xuất khẩu đi sớm chứng tỏ chất lượng đã được hoàn thiện, anh em mình không phải lo gì khi nhận xe nữa luôn 😂