Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không? Trả lời cho: VinFast liệu có đang ưu tiên đơn hàng Autonomy hơn không?

  • Việt Hoàng Quốc

    1.020 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 13:07

    E cũng đặt cọc con VF 8, stt 8xx, nọ đại lý vừa thông báo chuẩn bị tài chính để lấy xe mà hú hồn. Nay lại đã thấy xuất khẩu đi Mỹ, nhanh thật