Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Hướng dẫn sử dụng chức năng chống trộm trên VF e34 Trả lời cho: Hướng dẫn sử dụng chức năng chống trộm trên VF e34

  • Doanh Phạm

    32.120 VF Points
    VVIP
    24/11/2022 lúc 13:33

    nhất là vùng gần dây an toàn đấy bác nhỉ. Mà mình có làm gì mạnh tay đâu. Nhựa đấy cũng dễ xước, mà xước nhìn xấu