Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Hướng dẫn sử dụng chức năng chống trộm trên VF e34 Trả lời cho: Hướng dẫn sử dụng chức năng chống trộm trên VF e34

  • Bùi Quyết Tiến

    5.760 VF Points
    VIP
    24/11/2022 lúc 13:43

    Khu vục cửa gần chỗ dây an toàn khi mình cởi dây ra hay thả tự do nên nó rút vào va vào nên bị xước bác ạ, Nhiều xe bị thế lắm ạ