Home Diễn đàn Tâm sự Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người? Trả lời cho: Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người?

  • Minh Nguyễn Đức

    2.160 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 14:46

    Hình như chỉ có khách mời nhận được thư mới được tham dự bạn ạ