Home Diễn đàn Tâm sự Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người? Trả lời cho: Không cần thư mời có tham dự được lễ xuất khẩu ô tô điện của VinFast không mọi người?

  • Bích Bùi

    80 VF Points
    Chủ xe
    24/11/2022 lúc 14:47

    Sự kiện này chắc hoành tráng lắm, khởi đầu mà, phải ấn tượng